Sporová agenda,
regulatorika a
trestní právo

Řešení sporů představuje průnik našich specializací. Bohaté zkušenosti našich právníků ve stěžejních právních oborech nám pomáhají pečlivě analyzovat pozici v hrozícím či již nastalém sporu a zvolit odpovídající vyjednávací či procesní strategii.

Naše klienty zastupujeme před českými soudy a rozhodčími orgány. Jsme schopni převzít zastoupení v jakémkoli stádiu sporu, provést náležitou analýzu, rychle se zorientovat v projednávané věci a účinně tak vymáhat práva našich klientů. Úspěchů ve sporech dosahujeme i díky tomu, že klíčové body naší argumentace umíme v případě potřeby vyjádřit grafickými schématy, s jejichž tvorbou máme unikátní zkušenosti.

Našim klientům rovněž poskytujeme poradenství související s účastí ve správních řízeních. Pomáháme jim obstarat si povolení, licence či registrace nezbytné pro jejich podnikání, transakci či výstavbu. Zastupujeme je v rámci úředních kontrol i návazných řízeních, včetně soudního přezkumu.

Zaměřujeme se i na oblast trestního práva. V naší praxi se věnujeme zastupování klientů v trestním řízení, ať již v roli obviněného, obžalovaného či poškozeného. Zabýváme se problematikou trestní odpovědnosti právnických osob, připravujeme analýzu rizik a compliance programy, včetně systému školení a kontrol.

Kontakt: Barbora Rovenská