Soutěžní právo a
ochrana spotřebitelů

Naší doménou v oblasti práva hospodářské soutěže jsou:

  • analýza obchodních vztahů a posouzení souladu s pravidly hospodářské soutěže,
  • posouzení zneužití dominantního postavení,
  • posouzení zneužití významné tržní síly,
  • horizontální a vertikální dohody,
  • soukromoprávní prostředky ochrany před zneužitím hospodářské soutěže,
  • poradenství při spojování soutěžitelů a související zastupování u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže nebo Evropské komise.

V rámci naší soutěžní praxe se rovněž zaměřujeme na ochranu proti nekalé soutěži a klamavým obchodním praktikám, především pak:

  • posouzení obchodních praktik a jejich souladu s pravidly férové soutěže a principy ochrany spotřebitelů,
  • obranu před nekalým soutěžním jednáním, zdržovací žaloby, návrhy na nařízení předběžných opatření,
  • vymáhání finanční kompenzace,
  • vymáhání práv spotřebitelů a jejich zastupování v soudních sporech.

Kontakt: Petr Topka