Restrukturalizace a
insolvence

Poskytujeme komplexní poradenství v oblasti finančních restrukturalizací a zastupujeme naše klienty v insolvenčních řízeních, ať už jsou v pozici věřitelů, investorů nebo dlužníků.

Naše služby v této oblasti zahrnují zejména:

  • zhodnocení situace klienta v kontextu insolvenčního práva (test insolvence),
  • přípravu strategie vedení insolvenčního řízení,
  • přípravu insolvenčních návrhů,
  • poradenství při způsobu volby řešení úpadku,
  • zastupování klientů v rámci insolvenčního řízení a prosazování zájmů klientů v rámci insolvenčního řízení,
  • služby insolvenčního správce,
  • přípravy reorganizačních plánů,
  • vyjednávání s ostatními subjekty insolvenčního řízení,
  • přihlašování pohledávek klientů do insolvenčního řízení,
  • vedení incidenčních sporů v zastoupení klientů.

Kontakt: Emil Fischer