Právo
duševního vlastnictví

Rozumíme právu duševního vlastnictví, jeho aplikaci, převodům i vymáhání. Naše praxe v této oblasti zahrnuje:

  • tvorbu a vyjednávání licenčních smluv,
  • úpravu režimu tvorby zaměstnaneckých děl a nakládání s nimi,
  • převody a vklady duševního vlastnictví do majetku společnosti,
  • dodávky IT systémů,
  • smlouvy o dílo,
  • vymáhání práv duševního vlastnictví a související finanční kompenzace,
  • doménové spory,
  • právní prověrky zaměřené na existenci titulu k duševnímu vlastnictví,
  • registraci průmyslového vlastnictví a zastupování před Úřadem průmyslového vlastnictví a Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví.

Kontakt: Petr Topka