Pracovní
právo

Poskytujeme komplexní poradenství v oblasti pracovního práva, včetně práva sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění, a to převážně zaměstnavatelům, pomáhá však řešit i individuální problémy zaměstnancům.

Máme zkušenosti mimo jiné s právním poradenstvím v těchto záležitostech:

  • vznik, změna a zánik pracovního poměru,
  • právní vztahy s manažery a uzavírání manažerských smluv,
  • uzavírání a ukončování dohod o pracech konaných mimo pracovní poměr,
  • souběh pracovního poměru a výkonu funkce statutárního orgánu zaměstnavatele či jeho člena,
  • hromadné propouštění,
  • přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů,
  • příprava vnitřních předpisů,
  • odpovědnost za škodu způsobenou pracovním úrazem či nemocí z povolání,
  • ochrana osobních údajů v pracovněprávních vztazích,
  • sporová agenda.

Kontakt: Barbora Rovenská