Ochrana
osobních údajů

Poskytujeme právní služby v oblasti ochrany osobních údajů, a to jak v souvislosti se stávající právní úpravou, ale též s novým Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR), které vstoupí v účinnost 25. května 2018. V této souvislosti našim klientům nabízíme zejména:

  • firemní školení zaměřená na nakládání s osobními údaji,
  • analýzu interních předpisů a procesů a návrh řešení v souladu s právními předpisy,
  • podporu implementace GDPR,
  • tvorbu dokumentace týkající se zpracování osobních údajů,
  • poradenství ohledně zpracování osobních údajů zaměstnanců, včetně jejich monitoringu,
  • poradenství při zpracování osobních údajů spotřebitelů v souvislosti s marketingovými aktivitami,
  • zastupování před Úřadem pro ochranu osobních údajů.

Kontakt: Barbora Rovenská