Obchodní
právo

Poskytujeme právní a daňové poradenství v oblasti M&A, financování, smluvního práva, korporačního práva a compliance. Pracujeme pro pestré spektrum klientů a investorů zabývajících se tradičními i inovativními obory. Klienti těží z našich bohatých zkušeností z tuzemska i zahraničí.

Specializujeme se na:

 • zakládání, restrukturalizace a likvidace obchodních korporací,
 • přeměny obchodních korporací, fúze a akvizice,
 • financování obchodních korporací, projektové a akviziční financování,
 • přípravu a vyjednávání všech typů smluv, včetně všeobecných obchodních podmínek,
 • poradenství obchodním korporacím, statutárním a kontrolním orgánům,
 • poradenství společníkům a akcionářům obchodních korporací,
 • koncernové právo,
 • akcionářské dohody,
 • otázky odpovědnosti statutárních orgánů,
 • zavádění a prosazování compliance postupů a opatření
 • obchodní spory.

Kontakt: Petr Topka