Tereza
Truhličková,
Advokátní
koncipient

více o mně

ttruhlickova@rovenska.partners
+420 728 439 465

Tereza se připojila k týmu rovenska.partners jako právní asistentka již v během svého studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Po dokončení studia se rozhodla v naší kanceláři zůstat a působit na pozici advokátního koncipienta.

Vedle studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy absolvovala Tereza dvouletý program „Diploma in English and European Law”, který byl zaměřen na osvojení si nejdůležitějších otázek anglického práva a práva Evropské unie.

Mimo působení v naší kanceláři Tereza při studiu pracovala jako právní asistentka v další renomované advokátní kanceláři a na právním oddělení společnosti Škoda Auto a.s.. Zkušenosti získávala také na stáži v neziskové organizaci poskytující poradenství v oblasti zdravotnického práva (Kancelář Ombudsmana pro zdraví) a ve studentské neziskové organizaci zaměřující se na edukaci odborné a laické veřejnosti v medicínsko-právních otázkách (MedLaw z. s.).

Vzdělání: Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Mgr. (2023)

Jazyky: český, anglický

Evidenční číslo ČAK: 46736