Petr
Topka,
Advokát,
partner

více o mně

ptopka@rovenska.partners
+420 604 273 737
LINKED IN

Petr Topka se specializuje na právo obchodních společností, právo duševního vlastnictví a informačních technologií, potravinové právo a sporovou agendu.

Před založením rovenska.partners působil Petr v letech 2011 až 2016 jako advokát v pražské pobočce mezinárodní kanceláře White & Case, kde se podílel na celé řadě významných lokálních i přeshraničních transakcí, a předtím v letech 2006 až 2011 jako advokátní koncipient a posléze advokát v kanceláři Horák & Chvosta.

Petr se věnuje poradenství při zakládání, přeměnách, nabývání a prodeji obchodních společností. V oblasti práva duševního vlastnictví poskytuje Petr poradenství v souvislosti s dodávkami informačních systémů, sjednáváním licenčních podmínek, doménovými spory a řízeními u Úřadu průmyslového vlastnictví a Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví.

Petr získal rozsáhlé zkušenosti v oblasti regulace finančních institucí a licenčních řízení u České národní banky. Po dobu svého pobytu v londýnské kanceláři White & Case byl členem mezinárodního týmu podílejícího se na poradenství významné globální bance v souvislosti s vyšetřováním ze strany FCA (Financial Conduct Authority).

V oblasti regulace farmaceutických společností poskytuje poradenství ve věcech reklamy na léčiva a souvisejících řízeních před Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Petr získal rovněž cenné zkušenosti při zastupování výrobců a prodejců potravin v řízeních u Státní zemědělské a potravinářské inspekce a Státní veterinární správy a následně u správních soudů.

Vzdělání: Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Mgr. (2006)

Jazyky: český, anglický

Evidenční číslo ČAK: 13315