Jan
Dziama,
Advokát,
partner

více o mně

jdziama@rovenska.partners
+420 603 841 089

Jan Dziama se specializuje na obchodní právo.

V letech 2003 až 2004 působil v advokátní kanceláři Linklaters, 2004 až 2006 v zahraniční developerské společnosti, 2006 až 2011 v advokátní kanceláři Horák & Chvosta a posléze v roce 2011 založil vlastní advokátní kancelář. V září 2016 se připojil k rovenska.partners.

Věnuje se poradenství obchodním společnostem a specializovaným entitám (investičním společnostem a fondům), závazkovým vztahům a sporové agendě.

Honza má bohaté zkušenosti v oblasti fungování dodavatelsko-odběratelských vztahů, vytváření smluvního rámce obchodní spolupráce a dodávek průmyslových výrobků, insolvence a reorganizace firem, compliance a regulace finančních institucí.

V oblasti obchodních společností poskytuje poradenství při zakládání firem, vytváření korporátní dokumentace a jejích úpravách v návaznosti na změny legislativy, poradenství při uplatňování akcionářských práv a provádění likvidace firem. Honza má řadu zkušeností se zastupováním firem ve správních řízeních a soudních sporech, včetně žalob proti rozhodnutí správních orgánů.

Vzdělání: Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Mgr. (2004)

Jazyky: český, anglický

Evidenční číslo ČAK: 12212