Emil
Fischer,
Advokát,
partner

více o mně

efischer@rovenska.partners
+420 608 963 203
LINKED IN

Emil Fischer pracoval do roku 1998 na pozici podnikového právníka. Od roku 1999 pak působil ve významných finančních institucích na různých pozicích, včetně manažerských. Od roku 2008 působil v advokátní kanceláři Horák & Chvosta a od dubna roku 2011 do května roku 2012 jako advokát pražské pobočky advokátní kanceláře White & Case.

Emil se ve své praxi podílel se na významných projektech reorganizace bankovních portfolií distressed assets a reorganizací podniků v rámci insolvenčních řízení. Emil je od roku 2004 insolvenčním správcem a má za sebou řadu úspěšně provedených a uzavřených insolvenčních řízení. Zároveň působí v řadě firem v pozici likvidátora. Několikrát se také zúčastnil jako přednášející panelových diskuzí na aktuální témata insolvenčního řízení.

Vzdělání: Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Mgr. (1996), University of Pittsburgh, Katz Graduate School of Business, MBA (2007)

Jazyky: český, anglický

Evidenční číslo ČAK: 13674

Č.j. zvláštního povolení Ministerstva spravedlnosti vykonávat činnost insolvenčního správce: 165/2010-INS-INSO/66

Č.j. povolení Ministerstva spravedlnosti vykonávat činnost insolvenčního správce:1730/08-OJ/IS-0009/R-11