David
Padyšák,
Advokát,
partner

více o mně

dpadysak@rovenska.partners
+420 602 780 568
LINKED IN

David se ve své praxi specializuje na právní vztahy k nemovitostem, stavební právo, úpravu smluvních vztahů zejména v oblasti věcných práv, energetické právo, insolvenční právo, pojišťovnictví a právo obchodních společností.

Rozsáhlé zkušenosti má zejména v oblasti přípravy, výstavby, financování a užívání nemovitostních projektů ve všech jejich myslitelných podobách, tedy rezidenčních, kancelářských, průmyslových a energetických projektů. Přitom je schopen poskytnout klientům odbornou a kvalifikovanou pomoc a provést klienty efektivně celým procesem, počínaje vytipováním vhodné lokality, přes akvizici pozemků a získání potřebných povolení a souhlasů, až po realizaci staveb a jejich uvedení do provozu. Vzhledem k tomu, že má i bohaté zkušenosti v oblasti fúzí a akvizic, pomůže Vám i při jakékoliv transakci, týkající se kupříkladu prodeje nebo akvizice nemovitostního portfolia.

Působil i jako poradce v oblasti vztahů k nemovitostem v několika úspěšných reorganizacích vypořádaných podle předpisů o insolvenci.

V neposlední řadě, David zastupuje klienty ve správních řízeních včetně řízení před správními soudy a zvládá rovněž sporovou agendu včetně rozhodčích řízení.

David při své práci zúročuje zejména zkušenosti nabyté v letech 2011 až 2016 v pražské pobočce mezinárodní kanceláře, kde spolupracoval na celé řadě transakcí, a dále, ze svého předchozího působení ve významné místní advokátní kanceláři. V té pracoval v letech 1994 až 1999 na pozici koncipienta a od roku 1999 do roku 2011 jako partner kanceláře.

Mluví plynule anglicky a německy. Je advokátem registrovaným v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou.

Vzdělání: Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Mgr. (1995)

Jazyky: český, anglický, německý

Evidenční číslo ČAK: 04917