David
Ilczyszyn,
Advokát,
partner

více o mně

dilczyszyn@rovenska.partners
+420 602 669 838
LINKED IN

David Ilczyszyn se ve své právní praxi zaměřuje na soudní spory, arbitráže, obchodní a korporátní právo, fúze a akvizice, insolvenční právo včetně zejména insolvenčních sporů a restrukturalizací, energetiku, regulatoriku a soutěžní právo.

Během více než 25 let své právní praxe poskytoval David právní poradenství nepřebernému počtu mezinárodních i českých klientů ohledně různých právních otázek. Stručný přehled jím poskytovaného právního poradenství zahrnuje:

  • Zastupování před českými obecnými i rozhodčími soudy v komplexních stavebních, obchodních, vlastnických či pracovněprávních sporech či sporech mezi společníky korporací;
  • Dlouhodobé poradenství ohledně korporátního a obchodního práva mnohým českým a zahraničním klientům včetně zakládání jejich českých dceřiných společností a poboček, organizování valných hromad těchto společností, zajištění potřebných korporátních změn včetně jejich zápisu do obchodního rejstříku, příprava a vyjednávání akcionářských smluv, fúzí, odštěpení, vyčlenění závodů (carve-outs), zrušení a likvidace společností či vytěsnění (squeeze-out) apod.;
  • Zastupování mezinárodních a českých klientů ve věcech aplikace evropského práva v rámci různých transakcí včetně poradenství ohledně veřejné podpory a soutěžního práva; a
  • Každodenní poradenství pro mnohé zahraniční i české klienty ohledně různých pracovněprávních záležitostí včetně přípravy a vyjednávání smluv o výkonu funkce, přípravy návrhů vzorových pracovních smluv a vnitřních pracovněprávních předpisů a poradenství ohledně ukončování pracovněprávních vztahů včetně zastupování klientů v pracovněprávních sporech.

Před tím, než se David v červenci 2023 připojil k rovenska.partners, působil více než 12 let jako „Counsel“ v pražské pobočce mezinárodní advokátní kanceláře White & Case. Předtím v letech 1994 až 2011 byl advokátním koncipientem a posléze partnerem v advokátní kanceláři Horák & Chvosta.

Vzdělání: Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Mgr. (1994)

Jazyky: český, anglický

Evidenční číslo ČAK: 04910