Barbora
Rovenská,
Advokát,
partner

více o mně

brovenska@rovenska.partners
+420 602 849 175
LINKED IN

Barbora Rovenská se dlouhodobě věnuje problematice ochrany osobních údajů. Stála u počátku právní úpravy této problematiky v České republice, podílela se na přípravě zákona o ochraně osobních údajů. Barbora se dále specializuje na právo obchodních společností, pracovní právo, právo duševního vlastnictví a nemovitostní právo. Zabývá se také právní úpravou reklamy a spotřebitelských soutěží.

Barbora má rozsáhlé zkušenosti při poskytování poradenství v právních otázkách souvisejících s každodenní podnikatelskou praxí, a to jak českým, tak i zahraničním klientům při jejich podnikání v České republice. Věnuje se sporové agendě, kde se zaměřuje zejména na soudní spory ohledně platnosti rozvázání pracovního poměru a odškodňování pracovních úrazů, soudní spory z obchodních závazkových vztahů a nároky uplatněné v rámci ochrany sousedských práv v souvislosti s rušením, jehož zdrojem je průmyslová výroba. Zastupuje klienty v řízeních u Úřadu průmyslového vlastnictví, Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví a Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Barbora je členkou European Employment Lawyers Association (EELA – Evropské sdružení advokátů specializujících se na pracovní právo)

Před založením rovenska.partners v září 2016 působila Barbora více než 5 let jako advokátka v pražské pobočce mezinárodní advokátní kanceláře White & Case. Předtím v letech 1992 až 2011 byla advokátní koncipientkou a posléze partnerkou v advokátní kanceláři Horák & Chvosta.

Vzdělání: Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Mgr. (1992)

Jazyky: český, anglický

Evidenční číslo ČAK: 04942