Aneta
Korcová,
Advokátní
koncipient

více o mně

akorcova@rovenska.partners
+420 607 134 932
LINKED IN

Při studiu pracovala Aneta na pozici právního asistenta ve dvou renomovaných advokátních kancelářích zabývajících se především obchodním, pracovním a insolvenčním právem. V akademické sféře působila jako pomocná vědecká síla na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Zkušenosti získala také při stáži na Ministerstvu zdravotnictví a působením ve studentské neziskové organizaci. Ve své diplomové práci se věnovala oboru trestního práva.

Před dokončením studia Aneta vyjela na rok na stáž do Bruselu, kde působila ve vedení neziskové organizace ELSA (European Law Students’ Association). V rámci studií na Univerzitě Karlově v Praze Aneta absolvovala několik specializačních modulů v oblasti mezinárodního práva.

Vzdělání: Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Mgr. (2018)

Jazyky: český, anglický, německý

Evidenční číslo ČAK: 43636