Informace
pro
spotřebitele

Výše odměny za poskytnuté právní služby je stanovena na základě individuální dohody se spotřebitelem, a to s ohledem na časovou a odbornou náročnost a hodnotu daného případu. Odměna za poskytnuté právní služby může být dle ujednání se spotřebitelem dohodnuta jako odměna hodinová, odměna pevnou částkou za konkrétní právní jednání, odměna paušální či podílová. Nad rámec odměny lze spotřebiteli účtovat náhradu hotových výdajů a náhradu za promeškaný čas. Jsme plátci daně z přidané hodnoty.

Mimosoudním řešením spotřebitelských sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů, je pověřena Česká advokátní komora (www.cak.cz).